logo

روغن تبخیرشونده

مشخصات فنی روغن تبخیر شونده
:مشخصات فيزيكي

 

مایع زرد رنگ
0.75-0.85
1.4سنتي استک
حدود40درجه سانتيگراد

شکل ظاهري
وزن مخصوص
ويسکوزيته در20درجه سانتيگراد
نقطه اشتعال

:موارد مصرف
این روغن جهت تسهیل عملیات کشش ورقها و قطعات آلومینیومی کاربرددارد و پس از عملیات کشــش از روی قطـــعه تبخیرشده و اثری از خود باقــی نمی گذارد و در صنایع تولید مبدلهای حرارتی مصرف می شود

:نحوه مصرف
این روغــن را بطور مستقیم غوطه ورکردن قطعات یا به روش اسپری کردن روغن و یا روشهای دیگر بر روی ورق یا قطعات منتقل و عملیات کشش صورت می گیرد و سپس در معرض هوا روغن از سـطح ورق یا قطعات تبخیرشده و آماده عملیات بعدی می باشدشرايط نگهداري : در دماي 0 تا 40 درجه سانتيگراد
عمر مفيــــد : در شرايط فوق حداقل يكسال
بستــه بنـدي : در بشكه هاي فلزي 200 ليتري