logo

ضدکف

 
CM777مشخصات فني ضد کف
مشخصات فيزيكي
 
مایع فهوه ای رنگ
رنگ
 
0.85_+0.05
ورن مخصوص
 
حدود200 درجه سانتیگراد
نقطه اشتعال
 
بین25-35سنتی استوک
ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگراد
   
7.5-8
پ هاش امولسیون 5درصد
   
 

مشخصات شيميايي

این ضد کف  مخلوطي از استر اسـيدهاي چـرب ، امولسي فايـر و مواد نگـــــــــهدارنده و پايدار كننده بـوده و عاري از هرگونه روغنهاي آروماتيك و نفتينيك   مي‌باشد و بـراي كنتـرل كـف در پـروسـه هاي گـرم و سـرد در كارخانجات قنـد مصرف مي‌گردد


موارد مصرف :
جهت کنترل کف در کارخانجات قند و الکل ساری مصرف دارد
نحوه مصرف
این ضد کف بصورت مستقیم و یا امولسیون 5 درصد در آب مورد استفاده قرار میگیرد

. بسته‌بندي            : در بشكه‌هاي فلزي 200 ليتري

شرايط نگهداري  : در دماي بين 0 تا 45 درجه سانتيگراد

عمر مفید :در شرایط فوق حد اقل یک سال