logo

کیمیاماهان البرز-درباره ما

lab
شرکت کيميا ماهان البرز در سال 1374 با اخذ پروانه بهره بر
داري از وزارت صنايع توليدات خود را در زمينه روانکارهاي
صنعتي در يک واحد شيميايي در شهر صنعتي البرز شروع
نمود و اکنون با عرضه بيش از بیست نوع محصول موفق گرديده
توليدات خود را جايگزين محصولات خارجي نموده وبا ارايه
خدمات پس از فروش ومشاوره در زمينه مصرف بهينه انواع
روانکارها در خدمت صنايع کشور باشد

موسسين : علي اکبر ميثمي ,مرتضی ميلاني