CM805

پودر کشش CM805

بر پايه كلسيم اسیدهای چرب سنگین می باشد . که با گرید های مختلف با درصد چربی  30 تا70 و ویژگیهای مورد نیاز عملیات کشش تولید گردیده است.

مشخصات

شکل ظاهری پودر کرم رنگ با دانه بندي حداكثر mm 3
در صد چربی 30-70
نقطه ذوب بالای 200 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص ظاهری ∼0.65
حلاليت در آب نا محلول
در صد رطوبت کمتر از یک درصد

موارد استفاده

اين پودر براي كشش مفتولهاي آهني و فولادي با درصد كربن بالا و پائین و سرعتهای بالا مصرف دارد