CM804

پودر کشش CM804

پودر کشش مخلوطی از نمک سدیم اسیدهای چرب پالمتیک ، استئاریک ، اولئیک ، مواد بافر و دیسپرسانت ، مواد ضدخوردگی و پایدار کننده می باشد .

موارد استفاده

بصورت محلــــــول گرم بر روي سطوح فسفاته شده (فسفاته روي) جهت روانسازي عملیات فورج و كشش

لوله ، مفتول و قطعات فولادي بكار مي رود .

مشخصات

شکل ظاهری پودر سفيد با دانه بندي حداكثر mm 3
در صد چربی 80-85
نقطه ذوب بالای 200 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص ظاهری ∼0.65
حلاليت در آب محلول

نحوه مصرف

در هر هــــزار ليتر آب داغ (70درجه تا 90درجه)بسته به نوع عمليات كشش ، 40 تا 200 كيلو از مواد CM804 را وارد نموده با كمك بخار آب و يا همزن مكانيكي مواد را حل و سپس قطعات را وارد محلول نموده و بعد از خارج کردن با کمک هوای گرم سطح قطعات را کاملا خشک کرده و سپس عملیات کشش بر روی آن ها انجام می شود.