CM790

روغن هداگ CM790

روغن هداگ مخلوطي از استر اسيدهاي چرب ، امولسي فاير ، مـواد نگهدارنـده و مـواد پايدار كننده بوده وعاری از هرگونه روغنهای آروماتیک و نفتنیک می باشد.

 

موارد استفاده

براي پايين آوردن ويسكوزيته شربت قند در كارخانجات قند مصرف مي‌گردد.

مشخصات

شکل ظاهری مايع امولسيوني سفيد
وزن مخصوص  0.95 ± 0.05
PH 5-8 : % 5
درصد خاكستر كمتر از0.001 %
بسته بندی  در بشكه هاي فلزی 200 ليتري 
شرايط نگهداری  در فضاي پوشيده وبه دور از تابش مسـتقيم آفتاب و در دماي بين 5 تا 35 درجـه 
عمر مفيــــد  در شرايط فوق يكسال مي باشد

 

نحوه مصرف

روغـن هـداگ بصـورت مسـتقيم و يا بصـورت امـولسـيون در آب  ( امـولسـيون 5 تا 20 درصـد ) قابل مصرف مي‌باشد.