مولتی وایرB

این روغن برای روانکاری، کم کردن اصطکاک و خنک کردن حدیده (die) در سیستم های کشش سرد و مرطوب جهت فلزات مسی در ماشین های کشش سیم های مسی به کار می رود.

مشخصات

شکل ظاهری مایع قهوه ای رنگ
وزن مخصوص

0.95±0.05 gr/cm3

عدد صابونی

40-50

PH 8-9
درصد چربي 85-90%
هدایت الکتریکی امولسیون 5% در آب مقطر 800-1200
پايداری امولسيون5% در آب سخت(هدايت آب سخت6600 µs) پايدار