روغن قلاویزکاری S

روغن قلاویزکاری S

این روغن شامل روغنهای معدنی، طبیعی ، مواد EP و مواد پایدارکننده می باشد.

 

موارد استفاده

جهت عملیات قلاویز کاری

 

مشخصات

شکل ظاهری مایع روغنی زرد رنگ
وزن مخصوص 1.2±0.05
ویسکوزیته 110-120
بسته بندی در بشکه های فلزی 200 لیتری
شرايط نگهداری در دمای بین 0 تا 40 درجه سانتی گراد
عمر مفيــــد در شرایط فوق یکسال می باشد

 

نحوه مصرف

این روغن به صورت مستقیم مورد مصرف قرار می گیرد