روغن قلاویزکاری CM114S

روغن قلاویزکاری CM114S

این روغن شامل روغنهای معدنی، طبیعی ، مواد EP و مواد پایدارکننده می باشد.

 

موارد استفاده

این محصول جهت خنک کاری و جلوگیری از خوردگی و تسهیل عملیات قلاویزکاری کاربرد دارد.

 

مشخصات

شکل ظاهری مایع روغنی زرد رنگ
وزن مخصوص 1.1±0.05
ویسکوزیته 4-6
بسته بندی در بشکه های فلزی 200 لیتری
شرايط نگهداری در دمای بین 0 تا 40 درجه سانتی گراد
عمر مفيــــد در شرایط فوق یکسال می باشد

 

نحوه مصرف

این روغن به صورت مستقیم مورد مصرف قرار می گیرد