روغن هونینگ PG

روغن هونینگ PG

این روغن محتوی ماده بازدارنده بوده که از اکسید شدن و خوردگی قطعات جلوگیری می کند.

 

موارد استفاده

این روغن جهت عملیات هونینگ و پرداخت کاری نهایی قطعات فولادی ،کرم سخت و چدن نیترید شده و چدن معمولی مصرف دارد.

مشخصات

شکل ظاهری مایع روغنی قهوه ای رنگ
وزن مخصوص 0.85±0.05 gr/cm3
ویسکوزیته 6-8 Cst
نقطه اشتعال 70-90 C°
بسته بندی در بشکه های فلزی 200 لیتری
شرايط نگهداری در محیط های سر پوشیده و در دمای5 تا 40 درجه سانتی گراد
عمر مفيــــد در شرایط فوق حداقل یک سال