روغن برش کاری

روغن برش کاری

روغن برشکاری شامل روغن های معدنی، روغن های طبیعی، مواد EP و آنتی اکسیدان می باشد.

 

موارد استفاده

این روغن جهت برش و سوراخکاری های عمیق در فلزات آهنی و غیر آهنی کاربرد دارد.

مشخصات

شکل ظاهری مایع روغنی قهوه ای رنگ
وزن مخصوص  0.85 ± 0.05
C°ویسکوزیته در 40 10-15
نقطه اشتعال 140-160
عدد اسیدی 0.2<
عدد صابونی 20-30
بسته بندی  در بشكه هاي فلزي 200 ليتري 
شرايط نگهداری در دمای بین 0 تا 50 درجه سانتی گراد
عمر مفيــــد  در شرايط فوق يكسال مي باشد

 

نحوه مصرف

این روغن به صورت مستقیم مصرف می گردد.