CM500

روغن تبخیر شونده CM500

این روغن از هیدروکربنهای C9-C12  ،مواد آنتی اکسیدان ومواد روان کننده ساخته شده و در عملیات حرارتی باقی مانده کربنی بر روی قطعه باقی نمی گذارد.

 

موارد استفاده

جهت عملیات پانچ ونورد ورقهای آلومینیومی مصرف دارد.

مشخصات

شکل ظاهری  مايع بی رنگ
وزن مخصوص 0.75 ± 0.05 gr/cm3 
ویسکوزیته 1-1.5 Cst
نقطه اشتعال 40-45
بسته بندی  در بشكه هاي فلزي 200 ليتري 
شرايط نگهداری  در فضاي پوشيده وبه دور از تابش مسـتقيم آفتاب و در دماي بين 5 تا 35 درجـه 
عمر مفيــــد  در شرايط فوق يكسال مي باشد

 

نحوه مصرف

این روغن به صورت مستقیم توسط پمپ به محل پانچ ویا  نورد منتقل شده و عملیات انجام می گیرد.